Controles alvorens nieuwe randen te kopen  

Controleer alvorens nieuwe randen te kopen of: